سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید انصاری جعفری – دکتری رسوب شناسی از هند

چکیده:

فعالیتهای مختلف صنعتی اغلب باعث بروز مشکل آلودگی گردیده و تبعات زیست محیطی را نیز به همراه دارد. معادن زغالسنگ سیلیس، آزبست ، نفت و گاز هرکدام به نوعی در آلودگی محیط زیست سهیم هستند که عوارض آنها به صورت آلودگی گوگرد و بیماریهایی نظیر سیلیکوسیز و آزبستوسیز می باشد. در معادن زغال سنگی که به صورت روباز یا زیرزمینی استخراج می شوند مواد باطله در حین استخراج و بعد از استخراج دارای مقداری پیریت می باشند که این پیریت موجوددر اثر نزولات آسمانی حل گرددیه و تولید گوگرد می نماید که با نوسانات آبهای زیرزمینی عدم پمپاژ های آب های زیرزمینی معدن (آبکشی) موجبات آلودگی آبهای زیرزمینی و خشک شدن پوشش گیاهی را فراهم می آورد.