سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید انصاری جعفری –

چکیده:

فعالیت های مختلف صنعتی اغلب باعث بروز مشکل آلودگی گردیده و تبعات زیست محیطی را نیز به همراه دارد . معادن زغالسنگ، سیلیس، آزبست، نفت و گاز هر کدام به نوعی در آلودگی محیط زیست سهیم هستند که عوارض آن ها به صورت آلودگی گوگرد و بیماری هایی نظیر سیلیکوسیز و آزبستوسیز می باشد . در معادن زغالسنگی که به صورت روباز یا زیرزمینی استخراج می شوند مواد باطله در حین استخراج و بعد از استخراج دارای مقداری پیریت می باشند که این پیریت موجود در اثر نزولات آسمانی حل گردیده و تولید گوگرد می نماید که با نوسانات آب های زیرزمینی، عدم پمپاژ آب های زیرزمینی معدن ( آبکشی ) موجبات آلودگی آب های زیرزمینی و خشک شدن پوشش گیاهی را فراهممی آورد .
سوخت زغالسنگ از نقطه نظر تولید No2 , No, Co2 , So2 و جیوه و کادمیوم و دیگر فلزات سنگین موجبات آلودگی محیط زیست و باران های اسیدی را فراهم ساخته که باید اقداماتی در جهت محدود نمودن سوخت آزاد زغالسنگ و تمهیداتی جهت حداکثر جذب مواد مضر فوق الذکر انجام گیرد .