سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا غیاثوند – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله رشیدنژاد – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
مجید قادری – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

معدن متروکه ب زبره در ۱۲ کیلومتری شمال شرق لوشان، در زون ساختاری البرز غربی واقع است . واحدهای سنگ چینه ای مربوط به پالئوزوئیک فوقانی موجود در منطقه با سازند مبارک در کربونیفر آغاز و با سازندهای دورود و روته دنبال می گردد .
کانی سازی در بخش بالایی سازند دورود، که آهک د ولومیتی است، رخ داده است . در محل معدن، به دلیل برگشتگی لایه ها، این بخش در زیر واحد کوارتزیتی سفید تا خاکستری روشن مربوط به بخش زیرین سازند دورود، قرار گرفته است .
کانی سازی، در راستای شیب لایه بندی رخ داده که توسط یک زون گسله با شیب نسبتاً تند قطعگردیده است . این زون حدود ۳۲ متر پهنا داشته و در پهنه گسلی، سنگ کربناتی به شدت سیلیسی، برشی و کانه دار است . کانی سازی عمدتاً به شکل رگه – رگچه، پراکنده، پرکننده فضای خالی open ( space-fillingو عدسی مانند است . بخشی از کانی سازی در امتداد گسله های عرضی که عمود ب رگسل اصلی می باشند، صورت گرفته است . ضخامت بخش کانه دار از ۰/۳ تا ۱/۵ متر متغیر است . کانی های عمده کانسنگ شامل اسفالریت، گالن، تترائدریت، پیریت، آرسنوپیریت، کالکوپیریت، مارکاسیت، انارژیت و کانی های ثانویه مالاکیت و آزوریت است که در گانگی از سیلیس، کلسیت ، دولومیت و باریت قرار دارند . فلز غالب روی بوده و سرب در مرتبه دوم قرار دارد . توالی کانی سازی شامل مارکاسیت، انارژیت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن و تترائدریت است . حضور میزان ۹۸۰ ppmکادمیم، در پیوند با روی و مقدار ۸۸ ppm نقره در همبستگی با سرب، بر ارزش این معدن می افزاید . وجود سنگ میزبان دولومیتی و برشی با سن پرمین، عدم ارتباط مشخص با فعالیت های ماگمایی، دگرسانی دولومیتی و سیلیسی، حضور کانیهای اسفالریت، گالن، پیریت، مارکاسیت و باریت، ایجاد کانه های اکسیدی سرب و روی در زون هوازده، اپی ژنتیک بودن بخشی از ما ده معدنی که در داخل زون گسلی تمرکز یافته و حاشیه واحد شیلی، حاکی از آن است که کانی سازی مشابه تیپ دره می سی سی پی(MVT ) می باشد.