مقاله معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گيتا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جاويدان خرد از صفحه ۱۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گيتا
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معرفت
مقاله عمل
مقاله محبت
مقاله نجات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله مشتمل بر سه بخش است. در بخش اول از تاريخ تصنيف، مضامين و تفاسير گيتا سخن رفته است. در اين بخش سعي شده است که گزارشي اجمالي از شيوه تفسير شارحان گيتا در باب معرفت و نسبت آن با عمل مطرح شود.
در بخش دوم مقاله از سابقه و پيشينه بحث معرفت سخن به ميان آمده است. در اين بخش از اهميت فرجام شناختي معرفت در بيشتر آيين هاي هندو به جز آيين چارواکه سخن رفته و گفته شده که معرفت طريقه اي است که آدمي را از اسارت آزاد مي سازد و او را به نجات غايي مي رساند.
در بخش سوم اين نوشتار از چيستي معرفت، معرفت بر اساس گونه ها و تصوير معرفت در گيتا و نسبت آن با عمل بحث شده است. در اين بخش دو تصوير از معرفت مطرح مي شود:
۱٫         معرفت حقيقي که مبتني بر کشف و شهود است و آدمي را در وصول به حق ياري مي کند. اين نوع از معرفت شايسته دانستن است و از طريق آن مي توان به تمايز ميان جسم و جان راه يافت. اين نوع معرفت از طريق فروتني و خدمت به ديگران به دست مي آيد و با حکمت يوگايي نسبتي پيدا مي کند.
۲٫         معرفت ظاهري که مبتني بر شک و ترديد است. اين نوع معرفت نه در اين جهان حاصلي دارد و نه در جهان ديگر. صاحبان اين نوع معرفت در پيچ و خم انديشه هاي پريشان سرگردان اند. کلمات فريبنده بر زبان مي آورند و دل به الفاظ وداها خوش کرده اند. اين طايفه آتش شور و شهوت را در جان خود نکشته اند و پيوسته اسير سمساره اند.
در اين نوشتار پس از بررسي سابقه بحث و ويژگي ها و مشخصه هاي هر يک از اين دو نوع معرفت، سعي بر آن است که به پرسش هاي اساسي در باب چيستي و حقيقت معرفت و نسبت آن با عمل پاسخ داده شود.