مقاله معرفت و هدايت، فعل خداست: ديدگاههاي دانشمندان شيعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در سفينه از صفحه ۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: معرفت و هدايت، فعل خداست: ديدگاههاي دانشمندان شيعه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توحيد
مقاله شيعه اماميه
مقاله توحيد
مقاله معرفت خدا
مقاله نوبختي
مقاله ابراهيم
مقاله مفيد
مقاله محمد
مقاله سيد مرتضي
مقاله طوسي
مقاله محمدبن حسن
مقاله حلبي
مقاله ابوالصلاح
مقاله حلي
مقاله حسن بن يوسف
مقاله بحراني
مقاله ميثم
مقاله شهيد اول
مقاله محمدبن مكي
مقاله شهيد ثاني
مقاله زين الدين بن علي
مقاله مازندراني
مقاله صالح
مقاله انصاري
مقاله مرتضي
مقاله عراقي
مقاله ضياءالدين
مقاله خويي
مقاله سيد ابوالقاسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياباني اسكويي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيا معرفت خداوند سبحان، نظري و اكتسابي است يا بديهي و ضروري؟ اين معرفت، فعل خداوند است يا محصول درك عقلي انسان؟ نگارنده در اين گفتار، پاسخ اين پرسشها را از سخنان بيست تن از عالمان شيعهي اماميه استخراج كرده و به نقل و نقد و بررسي آنها پرداخته است. گفتار اين عالمان، به ترتيب زماني ـ از قرن سوم تا پانزدهم هجري قمري مرتب شده است. در اين مقاله، سخنان برخي از بزرگان شيعهي اماميه مانند ابراهيم نوبختي، شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، ابوالصلاح حلبي، علامه حلي، ابنميثم بحراني، محقق حلي، شهيد اول، شهيد ثاني، ملا صالح مازندراني، شيخ مرتضي انصاري، آقا ضياء عراقي و آيت اله سيد ابوالقاسم خويي مرور شده است.