سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید خیرالدین –
مرضیه قمشیون –
امیر حسین هاتفی –
محمد نجیم چشمیدری –

چکیده:

بررسی وضعیت دقیق زمین شناسی و زمین ساختی منطقه و تلفیق ماحصل این بررسی ها با نتایج به دست آمده ازمطالعات آماری و احتمالاتی در خصوص زمین لرزه های پیش از سده بیستم و نیز رویدادهای لرزه ای ثبت شده دستگاهی در گستره، نقش بسزایی را در حفظ پایداری سازه های در حال احداث دارد. استفاده از ابزارهای جدید همانندداده های ماهواره ای و ژئوفیزیکی درمطالعات زمین ساختی و بکارگیری GIS درمراحل تلفیق و تفسیر داده ها نتایج را منطقی تر و دقیق تر می گرداند. مهمترین عامل در انواع گسیختگی دامنه جاذبه زمین است، هر چند عوامل دیگر مانند آب زیر زمینی، شیب و ارتفاع دامنه، آبهای سطحی، و وضعیت کلی زمین شناسی نیز از عوامل دیگر به شمار می آیندهمچنین برای طراحی سازه های مقاوم در مقابل ناپایداریها ابتدا باید بررسی های اولیه زمین شناسیی، ژئومکانیکی،زئومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی و محیط زیستی (دما و گیاهان) محل به خوبی انجام پذیرد.برای افزایش مقاومت و یا جلوگیری از ریزش سنگها دو روش وجود دارد.سازه های حفاظتی فعال Active این گروه سازه ها اب هدف کاهش یا توفق جدا شدن احتمالی سنگ ازدامنه، سقوط و یا غلطیدن قطعات طراحی می شوند.سازه های حفاظتی غیر فعال (Passive) هدف از طراحی این سازه ها کم کردن سرعت، تغییر مسیر قطعه و مانع از سقوط، غلطیدن و حرکت قطعات سنگ شدن است. اگر چه تغییرات عرض جغرافیایی در حوضۀ منطق شهمیرزاد نیست و یک متر تغییرات ارتفاعی برابر هزار متر حرکت روی نصف النهار به سمت عرضهای بالاتر جغرافیایی در توسعه اشکال کارست مؤثر است.