مقاله معرفي اتصال تير به ستون فلزي با رفتار پلاستيک پايا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: معرفي اتصال تير به ستون فلزي با رفتار پلاستيک پايا
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد
مقاله اتصال تير به ستون
مقاله شکست ترد
مقاله مفصل پلاستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي فر منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با مطالعه تجربيات به دست آمده از عملکرد اتصالات خمشي در زلزله هاي گذشته، با نوعي از خرابي روبه رو مي شويم که با شکست ترد جوش در محل اتصال بال تير به ستون به وجود مي آيند. تحقيقات متعدد در زمينه علل وقوع اين خرابي نشان دهنده تاثير قابل توجه تقيد جانبي مصالح جوش در محل بيشترين تلاشهاي مقطع (در کنار ساير عوامل موثر) است که رفتار شکل پذير اين مصالح را در برخي از اتصالات ناممکن مي سازد. راه حلهاي متعددي براي بر طرف ساختن اين نقص از طرف محققان ارايه شده که يکي از آنها استفاده از اتصالات با مقاطع کاهش يافته است. در اين روش با انتقال مفصل پلاستيک از محل اتصال جوشي در مرز مشترک تير و بال ستون به سمت مقطع کاهش مقاومت يافته اي در دهانه داخلي تير، بروز تنش هاي بزرگ در اتصال جوش و شکست هاي ناگهاني در آن محدود شده و علاوه بر آن عملکرد رفتار غيرخطي المان تير بهبود مي يابد. در همين زمينه در تحقيق حاضر طرحي ارايه شده تا لنگر پلاستيک در اتصال تير و ستون، از محدوده جوشکاري شده تير و ستون دور شده و در محدوده اي با حفظ پيوستگي در ورقهاي فولادي تشکيل شود. نتايج تحليلي و آزمايشگاهي در اين تحقيق نشان داد که طرح ارايه شده علاوه بر پايايي رفتار غيرخطي از بروز شکست هاي ترد در محل اتصالات جوشي به جهت شکل هندسي قطعه و کاهش تنش هاي اين محدوده، جلوگيري مي کند.