مقاله معرفي انتگرال بهبود يافته ماندري در مدل سازي معكوس داده هاي الكترومغناطيس هوابرد و مقايسه نتايج آن با انتگرال ماندري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: معرفي انتگرال بهبود يافته ماندري در مدل سازي معكوس داده هاي الكترومغناطيس هوابرد و مقايسه نتايج آن با انتگرال ماندري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكترومغناطيس هوابرد هليكوپتري
مقاله مدل سازي معكوس
مقاله انتگرال ماندري
مقاله انتگرال بهبوديافته ماندري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب اميري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: سيمون برنارد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحيان پور نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برداشت هاي الكترومغناطيس هوابرد هليكوپتري نزديك به سي سال است كه در بررسي هاي اكتشافي موادمعدني، آب، مطالعات زيست محيطي و همچنين تهيه نقشه زمين شناسي در مناطق وسيع استفاده مي شوند. اما يكي از مهم ترين مسایل در بهره مندي از اطلاعات حاصل از اين برداشت ها، تفسير درست آنهاست. در غير اين صورت انجام آن جز صرف هزينه اي بالا، نتيجه خاص ديگري به دنبال نخواهد داشت. از اين رو، تفسير اين داده ها، قدمتي به اندازه خود برداشت ها دارد. افراد متعددي سعي در بهبود راهكارهاي تفسير اين داده ها داشته اند و تاكنون به موفقيت هاي خيلي خوبي نيز دست يافته اند. تقريبا در تمامي اين برداشت ها، نتيجه به صورت مقاطع تغييرات مقاومت ويژه (يا عكس آن هدايت ويژه) در برابر ژرفا، ارایه مي شود. براي دستيابي به اين مهم، نخستين گام حل معادله القاي ميدان الكترومغناطيس است. از آنجا كه حل اين انتگرال با روش هاي تحليلي مرسوم امكان پذير نيست، روش هاي عددي متعددي براي حل آن ابداع شده است. از جمله اين روش ها مي توان به تبديل لاپلاس، تبديل هنكل، روش ژاكوبي و … اشاره نمود. از سوي ديگر افراد مختلف، راهكارهاي متعددي براي حل معادله القاي ميدان الكترومغناطيس توسط اين روش ها ارایه نموده اند. يكي از مهم ترين اين روش ها، تبديل هنكل سريع است. براي حل معادله القاي الكترومغناطيس به روش هنكل سريع، در اختيار داشتن كرنـل و ضرايـب وزني، نيازي جدي است، به طـوري كه با نبـود يكي از اين دو، حل معادلـه ياد شده ناممـكن است. در اين نوشـتار ابتدا روش گوپتاسارما – سينگ (Guptasarma-Singh) براي حل انتگرال معادله القاي ميدان الكترومغناطيس مطرح مي شود. آنگاه نتايج حاصل از به كارگيري اين روش و تصحيح آن مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد، ضمن آن كه نتايج حاصل از اين تصحيح در دو مدل مصنوعي، با مدل سازي معكوس به نمايش گذارده مي شود. در اين ميان، نتايج حاصل پس از افزودن پارامتر a0 آشكارا گوياي بهبود نتايج مدل سازي معكوس است. ضمن اين كه مسلیه نقاط تكين نيز كه در بسامد هاي بالا در تمامي روش هاي حل رخ مي دهند، نيز نه به طور كامل، اما تا حد زيادي برطرف شده است.