مقاله معرفي باغ تخت شيراز بر پايه اسناد مصور و مكتوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: معرفي باغ تخت شيراز بر پايه اسناد مصور و مكتوب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ تخت شيراز
مقاله تخت قراچه
مقاله تخت قاجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خويي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گراوندپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق مدارك تاريخي «باغ تخت» را در اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم هجري، با نام «تخت قراچه» درشمال دشت «شيراز» و بر تپه اي در جنوب «باباكوهي» ساختند. اين باغ در قرن نهم منبع الهام گوركانيان و معماران آنها بود. در زمان صفويان درياچه اي در پاي آن وجود داشت. در اواخر عهد صفويان يا عهد زنديان، باغي و عمارتي در بالا و نهري بر دامنه و استخري در پايين باغ بود. در آغاز زمامداري قاجاريان، عمارت جديدي به جاي عمارت پيشين ساختند و باغ «تخت قاجار» نام گرفت. در ميانه اين دوره، شيب باغ كرت بندي شد و باغ شكل مفصل و پرشكوهي يافت. از اواخر اين دوره، روبه ويراني رفت. در عهد پهلوي بخش هايي از آن بازسازي شد ليكن طرح باغ مخدوش شد. سرانجام باغ در قلمرو قرارگاه نظامي شهر قرار گرفت و تاكنون بخش اعظم آن ويران شده است.