مقاله معرفي بيمار مبتلا به بروسلوز با تابلوسپتي سمي شديد همراه با پان سيتوپني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: معرفي بيمار مبتلا به بروسلوز با تابلوسپتي سمي شديد همراه با پان سيتوپني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شكوه سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نوري فرد مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: منيري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درگيري استئوآرتيکولار شايع ترين عارضه بروسلوز است، درگيري سيستم تناسلي، هپاتيت، درگيري عصبي، اندوکارديت و درگيري تنفسي نيز گزارش شده است. لکوپني خفيف با لنفوسيتوز، آنمي، ترومبوسيتوپني و گاهي پان سيتوپني ديده مي شود.
معرفي مورد: مرد ۲۲ ساله اي با تب و لرز تکان دهنده، درد شکم و اسهال به بيمارستان مراجعه مي کند. از ۲ هفته قبل سردرد و ضعف و بي حالي، بي اشتهايي و سرفه خشک داشته است. سابقه تماس با دام و مصرف لبنيات محلي و غير پاستوريزه نداشته است. در آزمايشات لکوپني و لنفوسيتوز نسبي، آنمي، ترومبوسيتوپني داشته است. رایت=۱٫۲۵۶۰ و ۱٫۱۲۸۰=۲ME داشت. Alt=193 ast=446 alkp=375
بحث: بيمار ما سابقه تماس با دام و مصرف لبنيات محلي نداشت و به علت يک رايت=۱٫۴۰ و ۱٫۸۰=۲ME که به همراه داشت سرولوژي وي تکرار شد. در مناطق اندميک بروسلوز در بيماران با سپتي سمي و افت دو يا سه رده خوني بايد به فکر اين بيماران نيز بود.