مقاله معرفي جلبک هاي سبز (Chlorophyta) درياچه زاينده رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: معرفي جلبک هاي سبز (Chlorophyta) درياچه زاينده رود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلروفايت ها
مقاله فيتوپلانکتون
مقاله جلبک هاي سبز
مقاله درياچه سد زاينده رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: افشارزاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلروفايت ها گروهي از فيتوپلانکتون ها هستند که در آب هاي شيرين پراکنش دارند. نمونه برداري از درياچه زاينده رود در ۴ ايستگاه توسط دستگاه Nansen از آبان سال ۱۳۸۴ تا شهريور سال ۱۳۸۵ صورت گرفت. نمونه ها با فرمالين ۴ درصد تثبيت شده و پس از تغليظ با استفاده از کليدهاي ويژه مورد شناسايي قرار گرفتند. در مجموع ۱۷ جنس و ۲۶ گونه از کلروفايت ها شناسايي شدند که Bey, Nephrocytium Nagli, Oocystis Snow, Elakatothrix Wille, Chlorella از جنس هاي مهم بودند. گونه هايي از جنس هاي Nephrocytium, Elakatothrix و واريته Pediastrum integrum var. Printz. در اين درياچه براي اولين بار در ايران گزارش مي گردد. تراکم کلروفايت ها در فصول گرم افزايش محسوسي داشت. ترکيب فلوريستيک و فراواني فيتوپلانکتون ها حاکي از اليگو- مزوتروف بودن آب درياچه زاينده رود است.