مقاله معرفي خرمدينيه يا خرميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۵۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: معرفي خرمدينيه يا خرميه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرمدينيه (خرميه)
مقاله بابکيه
مقاله مازياريه
مقاله محمريه
مقاله حلول
مقاله اتحاد
مقاله تناسخ
مقاله اباحه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرمدينيه را يكي از بزرگترين جنبش هاي مذهبي، سياسي و اجتماعي ايرانيان در سده هاي دوم و سوم هجري قمري دانسته اند، كه نسبت به ساير فرقه هاي ايراني اين دوره از اهميت بيشتري برخوردار است و منابع و مآخذي نسبتا قابل توجه نيز درباره آنان در دست است. با اين همه، هنوز نادانسته هاي زيادي از آنان داريم؛ به ويژه آنكه بيشتر منابع با خشم، كينه و عداوت از آنان سخن گفته اند. مشكل اساسي و مهمي نيز كه در اين تحقيق با آن روبرو هستيم، خلط ميان اين فرقه و ساير فرقه هاي آن دوره است. اما به احتمال بسيار خرمدينيه همان مزدكيه دوره ساساني يا بسيار متاثر از آن است كه پس از گذشت بيش از دو قرن دوباره آشكارا به اظهار عقيده و حضور سياسي و اجتماعي خود پرداختند. آرا و انديشه هاي مزدك به يكباره محو نشد، بلكه توسط زن او و نيز برخي از پيروانش كه از آن قتل عام جان سالم به در برده بودند، به طور مخفيانه نشر و توسعه يافت. خرمدينان به دو بن يا دو اصل، و نيز حلول و تناسخ معتقد بودند، و ظاهرا اباحه گري و اشتراک اموال و زنان نيز ميان آنان رواج داشت. به گفته برخي، به علت عدم وجود يك معبد واحد و نيز نداشتن يك رهبري و رياست ديني مشخص، و همچنين به سبب پراكندگي در ولايات و سرزمين هاي مختلف ايران و ارتباط نداشتن با يكديگر، به چندين دسته و گروه تقسيم شدند و هر دسته نام خاصي به خود گرفت و در نتيجه برخي از تعاليم و اعتقاداتشان نيز متفاوت شد. از همين رو در منابع دوره اسلامي ميان آنان بسيار خلط شده است.