مقاله معرفي راه کار ناپارامتريک تصادفي در تخمين کارايي فني: مطالعه موردي واحد هاي مرغداري در منطقه سيستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: معرفي راه کار ناپارامتريک تصادفي در تخمين کارايي فني: مطالعه موردي واحد هاي مرغداري در منطقه سيستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش ناپارامتريک تصادفي
مقاله کارايي فني
مقاله مرغداري
مقاله سيستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجرد عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: كهخا احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، کارايي فني واحدهاي مرغداري منطقه سيستان با استفاده از راه کار ناپارامتريک تصادفي تعيين شد. براي محاسبه کارايي از ۴۱ واحد فعال مرغداري در سال ۱۳۸۴، آمار و اطلاعات مربوطه جمع آوري شد. در مطالعه هاي پيشين تحليل کارايي فني واحد هاي توليدي به دو روش تابع توليد مرز تصادفي و تحليل پوششي داده ها مد نظر بود. در اين مطالعه، با ترکيب اين دو روش در چارچوبي واحد، کارايي فني واحدهاي مرغداري تخمين زده شد. نتايج نشان داد که اغلب واحد هاي مرغداري از لحاظ فني کارا بوده و ميانگين کارايي واحد هاي مورد مطالعه ۹۴ درصد مي باشد. افزون بر آن، ۴۸ درصد از واحد هاي مورد مطالعه داراي بازده ثابت نسبت به مقياس، ۴۳ درصد داراي بازده افزايشي نسبت به مقياس و ۷ درصد از واحد هاي مورد مطالعه داراي بازده کاهشي نسبت به مقياس مي باشند. با توجه به يافته هاي مطالعه، افزايش بهره وري نهاده ها و اعمال سياست هاي حمايتي مناسب در خصوص بازار نهاده و محصول براي افزايش توليد و به بود کارايي فني مورد تاكيد است.