مقاله معرفي رخداد کانه زايي تنگستن (مس) چينه سان-چينه کران در باختر ازنا، استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: معرفي رخداد کانه زايي تنگستن (مس) چينه سان-چينه کران در باختر ازنا، استان لرستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگستن (مس)
مقاله چينه سان
مقاله چينه کران
مقاله آتشفشاني-رسوبي
مقاله ترياس پسين
مقاله ولفراميت
مقاله شيليت
مقاله ازنا
مقاله لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قادري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدنژادعمران نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: راستاد ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رخداد معدني تنگستن (مس) ازنا، در ۲ کيلومتري باختر ازنا، در استان لرستان، واقع است. اين منطقه در پهنه ساختاري سنندج-سيرجان، در زيرپهنه با دگرشکلي پيچيده واقع شده است. در منطقه ازنا، کاني سازي تنگستن (مس) به صورت چينه سان و چينه کران، در سنگ هاي درونگير متاريوليت ميلونيتي و شيست  نيمه پليتي، در توالي آتشفشان-رسوبي ترياس پسين، رخ داده است. در اين توالي سنگ هاي متاريوداسيت، آمفيبوليت (متاولکانيک بازي)، شيست سياه، متاريوليت و شيست پليتي، حضور دارند و نسبت حجمي سنگ آتشفشاني به سنگ رسوبي، بيشتر است. کانه هاي شيليت، ولفراميت، پيريت و کالکوپيريت، داراي بافت هاي ادخال (افق متاريوليتي)، لامينه (?)، دانه پراکنده، کلوفورم، نواري، جانشيني و پرکننده فضاهاي خالي هستند. کاني زايي در چند نسل مختلف مشاهده مي شود که بر اثر وقايع دگرگوني ناحيه اي (رخساره شيست سبز بالايي-آمفيبوليت)، چين خوردگي و ميلونيتي شدن پهنه برشي (شکل پذير) و شکستگي هاي حاصل از دگرشکلي شکنا، تمرکز يافته است. در اين رخداد معدني، فرايندهاي دگرگوني و دگرشکلي، تشخيص distal وproximal  بودن کانه زايي را با مشکل مواجه کرده اند. اما بر اساس مقايسه اي که بين کانه زايي تنگستن در ازنا و کانسارهاي تيپيک تنگستنproximal  در فلبرتال و آلپين وdistal  در بروکن هيل و کلينرتال صورت گرفت، رخداد معدني ازنا، شباهت بيشتري با کانسارهايproximal  دارد.