مقاله معرفي رقم: سيوند، رقم جديد گندم نان مقاوم به بيماري زنگ سياه (نژاد Ug99) و با کيفيت نانوايي خوب براي کاشت در مزارع آبي مناطق معتدل ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۸۵ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: معرفي رقم: سيوند، رقم جديد گندم نان مقاوم به بيماري زنگ سياه (نژاد Ug99) و با کيفيت نانوايي خوب براي کاشت در مزارع آبي مناطق معتدل ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: امين حسين
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پژومند محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: دادآيين محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوسرشت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قندي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان زاده بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ساريخاني شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فيض آبادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: عطاحسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: اقنوم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شادفر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي خليل
جناب آقای / سرکار خانم: كمال الديني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مومن علي
جناب آقای / سرکار خانم: كبيريان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با پيدا شدن نژاد جديدي از عامل بيماري زنگ سياه گندم در کشور اوگاندا بنام Ug99 معروف شده است، بيشتر ارقام گندم در حال کشت در بسيار از کشورها از جمله ايران که از ژن Sr31 به عنوان منبع مقاومت به اين بيماري در آنها استفاده شده نسبت به آن حساس شده اند.