مقاله معرفي رقم: پارسي، رقم جديد گندم نان مقاوم به بيماري زنگ سياه (نژاد Ug99) و با کيفيت نانوايي خوب براي کاشت در مزارع آبي مناطق معتدل ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: معرفي رقم: پارسي، رقم جديد گندم نان مقاوم به بيماري زنگ سياه (نژاد Ug99) و با کيفيت نانوايي خوب براي کاشت در مزارع آبي مناطق معتدل ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: امين حسين
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پژومند محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: دادآيين محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوسرشت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قندي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان زاده بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ساريخاني شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فيض آبادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: عطاحسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: اقنوم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شادفر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي خليل
جناب آقای / سرکار خانم: كمال الديني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزيان عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مومن علي
جناب آقای / سرکار خانم: كبيريان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاين M-84-17 در سال زراعي ۱۳۷۳-۷۴ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي زرقان از تلاقي لاين گندم آبي ” Dove”S“/Buc”Sکه از لاين هاي اصلاح شده در مرکز تحقيقات بين المللي گندم و ذرت (CIMMYT) است، به عنوان پايه مادري و رقم گندم داراب به عنوان پدري به دست آمد.