مقاله معرفي ساختار جديد جبران ساز يکپارچه کيفيت توان با قابليت جبران سازي همزمان در فيدرهاي مجاور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۴ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: معرفي ساختار جديد جبران ساز يکپارچه کيفيت توان با قابليت جبران سازي همزمان در فيدرهاي مجاور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبران ساز يکپارچه کيفيت توان
مقاله فيلتر اکتيو
مقاله کيفيت توان
مقاله PSCAD/EMTDC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزديان ورجاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک ساختار جديد براي جبران ساز يکپارچه کيفيت توان ارايه خواهد شد. در اين ساختار جديد با اضافه کردن يک مبدل سري در فيدر مجاور، که از طريق منبع جداگانه تغذيه مي شود، قابليت هاي جبران ساز يکپارچه کيفيت توان ارتقا يافته است. به نحوي که علاوه بر جبران هم زمان ولتاژ و جريان در يک فيدر، توانايي حفاظت از بار حساس و بحراني موجود در فيدر مجاور، در مقابل کليه اغتشاشات ولتاژ و به خصوص قطعي ولتاژ را دارا مي باشد. در ساختار ارايه شده تمامي مبدل ها از نوع منبع ولتاژ بوده و در سمت DC به يک خازن مشترک متصل شده اند. محاسن ساختار ارايه شده عبارتند از: ۱) انتقال توان از يک فيدر به فيدر مجاور براي جبران قطعي ولتاژ و ۲) استفاده از تنها يک مبدل موازي براي جبران سازي جريان و تنظيم ولتاژ خازن مشترک باس DC بين هر سه مبدل. نتايج شبيه سازي انجام گرفته با نرم افزار PSCAD/EMTDC، در يک سيستم مطالعاتي نمونه متشکل از دو باس و دو فيدر، مويد قابليت هاي ساختار ارايه شده و سيستم کنترل آن بوده است.