مقاله معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان منطقه ندوشن (استان يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۲۰ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان منطقه ندوشن (استان يزد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شكل زيستي
مقاله جغرافياي گياهي
مقاله ندوشن
مقاله استان يزد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني علي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني گردفرامرزي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه ندوشن بخشي از شهرستان صدوق به وسعت ۱۰۹۴۰۰ هكتاراست كه در فاصله ۸۰ كيلومتري غرب شهر يزد قرار دارد. از نظر موقعيت جغرافيايي در محدوده ۴۶ و ۳۱ تا ۱۵ و ۳۲ عرض شمالي و ۲۴ و ۵۲ تا ۴۷ و ۵۳ طول شرقي قراردارد. حداقل و حداكثر ارتفاع منطقه از سطح دريا ۱۵۲۹ و ۳۲۶۰ متر مي باشد. ميزان متوسط بارندگي ساليانه منطقه بين ۱۰۹ تا ۲۲۰ ميليمتر است كه در ارتفاعات بيشتر به صورت برف مي باشد. بررسي به عمل آمده (۱۳۸۵-۱۳۷۵) نشان داد كه در منطقه مورد مطالعه ۲۸۲ گونه گياهي متعلق به ۲۰۴ جنس و ۴۸ تيره وجود دارد. بيشترين تعداد گونه ها، به ترتيب مربوط به تيره هاي Asteraceae با ۴۴ گونه (۱۵٫۶ درصد(، Papilionaceae با ۲۷ گونه ( ۹٫۵۷درصد(، Brassicaceae با ۲۵ گونه ( ۸٫۸۶درصد) و Lamiaceae با ۲۴ گونه ( ۸٫۵۱درصد) است. بررسي اشكال زيستي گياهان به روش رونكيه نشان داد كه همي كريپتوفيتها با  37.94درصد (۱۰۷ گونه) فراوانترين شكل زيستي هستند. شكل هاي زيستي تروفيت با ۲۸٫۷۲ درصد (۸۱ گونه) و كامفيت با  16.31درصد (۴۶ گونه) در درجه بعدي قرار دارند. پراكنش جغرافيايي گياهان منطقه نشان مي دهد كه ۷۴٫۴۷ درصد گونه ها (۲۱۰ گونه) به ناحيه ايراني ـ توراني تعلق دارند. ساير گونه ها علاوه بر ناحيه ايراني ـ توراني در نواحي رويشي ديگر نيز پراكنش دارند. از ۲۸۲ گونه فلور منطقه ۵۵ گونه (۱۹٫۵ درصد) گياه دارويي، ۳۲ گونه (۱۱٫۳۵ درصد) انحصاري ايران و ۳ گونه انحصاري يزد هستند.