مقاله معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه کوير جنوب ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه کوير جنوب ورامين
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زيستي
مقاله جغرافياي گياهي
مقاله کوير شور
مقاله ورامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستوراتي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عصري يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه با وسعت تقريبي ۱۶ کيلومتر مربع در جنوب شهرستان ورامين از استان تهران واقع شده که خاک آن همه از آبرفت هاي کوه هاي اطراف تشکيل شده و داراي بافت لوم رسي، لوم، رس و سيلت همراه نمک با pH به نسبت بالا مي باشد. دو رودخانه فصلي کرج و شور از آن عبور کرده و ارتفاع آن از سطح درياي آزاد حدود ۸۵۰ متر است. ميزان متوسط بارندگي سالانه ۱۷۲٫۲۸ ميلي متر مي باشد. بررسي و مطالعه فلور اين ناحيه منجر به شناسايي ۴۱ گونه از ۳۰ جنس و ۱۱ خانواده شد. به دليل شرايط کويري و شور بودن منطقه، بزرگ ترين خانواده ها از لحاظ تعداد گونه Chenopodiaceae با ۱۵ گونه ۳۶٫۵۸ درصد Tamaricaceae و Poaceae هر کدام با ۶ گونه به طور جداگانه ۱۴٫۶۳ درصد را به خود اختصاص داده اند. هم چنين جنس Tamarix با ۶ و Salsola با ۴ گونه بزرگ ترين جنس ها مي باشد. از نظر شکل زيستي ۵۳٫۶۶ درصد گونه ها تروفيت، ۱۹٫۵۱ درصد فانروفيت، ۱۲٫۱۹ درصد کامفيت ۷٫۳۲ درصد همي کريپتوفيت، ۴٫۸۸ درصد ژئوفيت و ۲٫۴۴ درصد هلوفيت هستند. مطالعه خاستگاه شناسايي شده نشان داد که عناصر رويشي منطقه ۳۹٫۰۲ درصد ايران- توراني، ۱۹٫۵۱ درصد ايران- توراني و صحرا – سندي،  14.63درصد جهان شمول، ۹٫۷۶ درصد ايران – توراني، صحرا- سندي و مديترانه اي، ۹٫۷۶ درصد ايران – توراني، مديترانه اي و اروپا -سيبري، ۴٫۸۸ درصد ايران – توراني و اروپا – سيبري و در نهايت ۲٫۴۴ درصد ايران -توراني و مديترانه اي مي باشد.