مقاله معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه ورسان در شهرستان آشتيان (استان مرکزي) ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: معرفي فلور، شکل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان منطقه ورسان در شهرستان آشتيان (استان مرکزي) ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زيستي
مقاله کوروتيپ
مقاله ورسان
مقاله آشتيان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي رينه معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عصري يونس
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي عظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه ورسان، با مساحت حدود ۹۹۰ هکتار در شمال شهرستان آشتيان واقع شده است. ارتفاع منطقه از سطح دريا بين ۲۰۴۲ تا ۲۳۱۴ متر مي باشد. مقدار بارندگي سالانه منطقه، ۳۳۳٫۱۱ ميلي متر و متوسط دماي سالانه آن، ۱۱٫۵ درجه سانتيگراد است. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي گونه هاي گياهي و معرفي فلور منطقه، تعيين شکل هاي زيستي گياهان و پراکنش جغرافيايي آنها مي باشد. به اين منظور نمونه هاي گياهي منطقه، در سال ۱۳۸۷ جمع آوري و با استفاده از فلورهاي معتبر شناسايي، شکل هاي زيستي گونه ها تعيين و طيف زيستي منطقه ترسيم گرديد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از پراکنش جغرافيايي گونه هاي گياهي و منابع: موجود، جايگاه منطقه از نظر جغرافياي گياهي ايران مورد بررسي قرار گرفت. تعداد ۲۷۰ گونه در منطقه شناسايي شد که به ۳۷ تيره و ۱۳۹ جنس تعلق دارند. بيشترين غناي گونه اي در تيره هاي Asteraceae (45 گونه)، Papilionaceae (36 گونه)، Poaceae (22 گونه) و Apiaceae (19 گونه) ديده مي شود. در بين گياهان منطقه، همي کريپتوفيت ها با ۱۲۷ گونه (۴۷ درصد) فراوانترين شکل زيستي منطقه بوده و پراکنش ۲۰۱ گونه (۷۴٫۴۴ درصد) به ناحيه ايران – توراني منحصر مي گردد.