مقاله معرفي قارچ هاي همراه نماتد سيستي چغندرقند از مزارع استان آذربايجان غربي (۲) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: معرفي قارچ هاي همراه نماتد سيستي چغندرقند از مزارع استان آذربايجان غربي (۲)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان آذربايجان غربي
مقاله قارچ
مقاله نماتد سيستي چغندرقند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خضري نژاد نبي
جناب آقای / سرکار خانم: قوستا يوبرت
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي قارچ هاي همراه با نماتد سيستي چغندرقند در مزارع استان آذربايجان غربي، طي سال هاي ۸۳-۸۲، حدود ۴۰۰ جدايه قارچي از مراحل مختلف اين نماتد جداسازي و از نظر تاكسونوميكي مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد ۱۲ گونه از ۱۱ جنس شامل Alternaria alternate، Alternaria malorum، Arthrinium phaeospermum، Arthrobotrys oligospora،Botryotrichum piluliferum ، Chaetomium Spiralotrichum، Cladosporium oxysporum، Cylindrocarpon destructans،Embellisia chlamydospora،Geomyces pannorum ، Stemphylium botryosum وUlocladium atrum  در اين مقاله معرفي مي شوند. گزارش و توصيف گونه هايBotryotrichum piluliferum  وGeomyces pannorum  براي فلور قارچي ايران جديد مي باشند. دو گونه مذکور بعلاوه گونه هاي Alternaria malorum و  Arthrinium phaeospermumگزارش هاي جديدي از آلودگي هاي طبيعي نماتد سيستي چغندرقند به اين قارچ ها مي باشند با شناسايي اين قارچ ها مي توان از همه يا برخي از آن ها در کنترل بيولوژيکي نماتد سيستي چغندرقند استفاده نمود.