مقاله معرفي متريک لورنتسي بر روي منيفلدها و بررسي گروههاي لي تک مدولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۸۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: معرفي متريک لورنتسي بر روي منيفلدها و بررسي گروههاي لي تک مدولي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منيفلد
مقاله گروه لي
مقاله متريک شبه ريماني
مقاله متريک لورنتسي
مقاله گروه لي لورنتسي
مقاله گروه لي تک مدولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي مبرا ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ابتدا براي منيفلد M، با استفاده از ضرب اسکالر فضاي مماسيTm M  که آنرا با gm نشان مي دهيم يک متريک لورنتسي را که به صورت g(m)=gm و داراي ويژگي هاي خاصي است، معرفي مي کنيم آنگاه هر گروه لي داراي يک متريک لورنتسي پاياي چپ را يک گروه لي لورنتسي مي ناميم و سپس تابع مدولي  D را براي يک گروه لي ارایه نموده، گروه لي با ۱=D را گروه لي تک مدولي مي ناميم و در پي آن جبر لي تک مدولي را تعريف مي نماييم و در خاتمه بررسي مي کنيم که تحت ايزومورفيسم فقط شش جبر لي تک مدولي لورنتسي سه بعدي مجزا وجود دارد و به معرفي آنها مي پردازيم.