مقاله معرفي محيط سوربيتول مکانکي آگار تغييريافته (ICT-SMAC) به منظورتشخيص و شناسايي باکتري اشريشيا کلي O157 از گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: معرفي محيط سوربيتول مکانکي آگار تغييريافته (ICT-SMAC) به منظورتشخيص و شناسايي باکتري اشريشيا کلي O157 از گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه شيراز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشيا کلي O157
مقاله سوربيتول مک کانکي آگار تغيير يافته
مقاله سفکسيم
مقاله تلوريت پتاسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهمتن يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نام آوري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موذني جولا غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باکتري اشريشيا کلي O157 برروي محيط سوربيتول مک کانگي آگار ايجاد کلني هاي بي رنگ مي کند. برخي باکتري هاي خانواده انتروباکترياسه موجود در روده نيز بر روي اين محيط کلني هاي مشابه ايجاد مي کنند. بنابراين به منظور جداسازي اين باکتري بهبود و اصلاح محيط سوربيتول مک کانکي آگار ضروري است. هدف از اين پژوهش بهينه سازي محيط ياد شده به منظور شناسايي دقيق تر اين باکتري مي باشد.
مواد و روش ها: تعداد ۲۵۰ سوآپ مدفوعي گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه شيراز جهت جداسازي باکتري اشريشيا کلي O157 انتخاب شد. سپس محيط سوربيتول مک کانکي آگار با آنتي بيوتيک هاي سفکسيم و تلوريت پتاسيم بترتيب از ۰٫۰۵ و ۲٫۵ ميلي گرم در ليتر (يک استاندارد) تا شش برابر اين ميزان (۶ استاندارد) غني شد. پليت محتوي آنتي بيوتيک هاي ياد شده از يک استاندارد تا ۶ استاندارد تهيه شد. در هر مرحله مقدار مشخص سويه استاندارد EDL933 باکتري اشريشيا کلي O157 به هر پليت تلقيح شد و يک شب در ۳۷ درجه سانتي گراد گرمخانه گذاري گرديد.
يافته ها: اشريشيا کلي O157 بر روي پليت هاي از يک استاندارد تا ۶ استاندارد رشد کرد. اما پليت هاي يک استاندارد تا ۳ استاندارد، تعداد کلني هاي نسبتا يکساني داشتند. کاهش باکتري هاي روده اي در پليت هاي با آنتي بيوتيک بيشتر کاملا مشخص بود. ميزان ۲ و ۴ درصد آلودگي در محيط کشت معمول و حاوي سه برابر استاندارد آنتي بيوتيک به ترتيب، حساسيت بالاي محيط دوم را نشان مي دهد.
نتيجه گيري: با استفاده از محيط کشت با آنتي بيوتيک بيشتر ميزان زيادي از باکتري هاي روده اي حذف خواهد شد. بنابر اين استفاده از محيط کشت سوربيتول مک کانکي آگار غني شده با مقادير ۱٫۵ و ۷٫۵ ميلي گرم در ليتر به ترتيب از سفکسيم و تلوريت پتاسيم توصيه مي شود.