مقاله معرفي مهمترين رخساره مخزني و عوامل موثر بر کيفيت آن در واحد دالان بالايي ميدان آغار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: معرفي مهمترين رخساره مخزني و عوامل موثر بر کيفيت آن در واحد دالان بالايي ميدان آغار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخلخل
مقاله تراوايي
مقاله اائيد
مقاله سازند دالان
مقاله ميکروفاسيس
مقاله گرينستون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقانباتي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سرحدي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبقات کربناته- تبخيري سازند دالان به عنوان يکي از مهم ترين مخازن گازي در حوضه زاگرس به شمار مي رود. اصلي ترين رخساره مخزني سازند دالان رخساره گرينستون ائيدي است که شامل ۳ ميکروفاسيس است. اندازه دانه ها، نوع رخساره هاي رسوبي، ساختارهاي رسوبي و فرايندهاي دياژنزي از عوامل تاثير گذار بر ويژگي هاي مخزني اين رخساره مهم هستند. تخلخل وتراوايي در سازند دالان حداکثر۲۷ درصد و ۳۸ ميلي دارسي مي باشد. ليتولوژي سازند دالان عمدتا از سنگ هاي دولوميتي و آهکي تشکيل شده است. در رخساره هاي مورد مطالعه پديده انحلال در ايجاد تخلخل بسيار موثر بوده است و به علت وجود سيمان حاشيه اي، ضخامت دانه هاي ائيد اکثرا سالم هستند. سيمان اين رخساره دو مرحله اي است. اندازه بلورهاي دولوميت در نمونه هاي مورد مطالعه از بسيار دانه ريز تا متوسط در تغيير است و از محيط پهنه کشندي به سوي پشته هاي ائيدي افزايش اندازه مي يابد. دولوميتي شدن چندان سبب افزايش تراوايي و تخلخل نشده است. در توالي مورد مطالعه انيدريت به اشکال مختلفي پديد آمده، تاثير شکستگي در افزايش تراوايي مخزن بسيار قابل توجه است. بيشترين تخلخل و تراوايي در سازند دالان مربوط به دولوستون هاي رخساره پشته اي است و از ساختار هاي رسوبي، نوع لايه بندي متقاطع در رخساره اصلي فراوان ديده مي شود. اندازه و جور شدگي دانه هاي اائيد تاثير فراواني بر تراوايي رخساره هاي حاوي اين دانه ها دارد.