مقاله معرفي نثر «جلاليه در علم مکاتبه» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۷۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: معرفي نثر «جلاليه در علم مکاتبه»
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جلاليه در علم مكاتبه
مقاله خصايص سبكي
مقاله محمد بن علي ناموس خواري
مقاله انشاء بلاغت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهي افشار علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منشيان كه حاكمان عرصه كتابت و انشاء محسوب ميشدند ضمن ارايه عملي كتابت دلخواه خود در قالب تصنيفات و تاليفات، آثاري نيز در آموزش شيوه ترسل و انشاء پديد آوردند كه از آنها ميتوان «زينه الكتـاب» منسوب به بيهقي دبير نامدار غزنويان، «دستور دبيري» ميهني، «دستور الكاتب في تعيين المراتب» هندوشاه نخجواني را ياد كرد. از ديگر نگاشته ها در اين زمينه كتاب «جلاليه در علم مكاتبه» بقلم محمدبن ناموس خواري از منشيان اواخر قرن هفتم و نيمه اول قرن هشتم هجري قمريست كه سه نسخه از اثر او بدست آمده است.
كتاب «جلاليه در علم مكاتبه» اثر محمدبن علي ناموس خواري، مشتمل بر دو بخش رسايل علمي و عملي ميباشد كه در بخش اول مباحث نظري مورد نظر مولف بهمراه نمونه هايي از آداب و رسوم و باورها در حوزه انشاء و كتابت مطرح ميشود و در بخش دوم نامه هاي مختلف اعم از اخوانيات، امثله و صدرنامه ارايه ميشود.
نگارندگان در مقاله حاضر برآنند تا ضمن معرفي اثر محمد خواري، به ديدگاههاي مولف در حوزه انشاء و کتابت همچنين خصايص سبکي او بپردازند.