مقاله معرفي نسخه خطي بيان المحمود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: معرفي نسخه خطي بيان المحمود
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تذکره نويسي
مقاله دوره قاجاريه
مقاله بيان المحمود
مقاله محمود ميرزا قاجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تذکره نويسي يکي از شاخه هاي رايج در تاريخ ادب فارسي و تذکره، عنوان عمومي کتاب هايي است که شرح احوال شاعران، عارفان يا جماعتي ديگر به همراه نمونه اي از آثار و سخنان هر کدام، به طور سنتي و بدون رعايت اصول تاريخ نويسي و نقد جديد در آنها درج مي شود.
يکي از دوره هاي درخشان و پررونق تذکره نگاري، عصر قاجاريه است. در اين دوره، تدوين شرح حال شاعران، معياري براي سنجش مايه هاي ذوق و سخن شناسي به شمار مي رود.
«بيان المحمود» عنوان يکي از تذکره هاي عصر قاجار است که به همت محمود ميرزا قاجار چهاردهمين فرزند فتحعلي شاه و مولف تذکره الشعراي سفينه المحمود تدوين شده است.
نسخه خطي اين کتاب در بخش نسخ خطي کتابخانه مرکزي دانشگاه تبريز نگهداري مي شود. با توجه به اهميت تاريخي و ادبي اين اثر، در اين مقاله ضمن بيان مقدمه اي در تاريخ تذکره نويسي و معرفي ويژگي هاي اين نسخه خطي، بر احيا، تصحيح و نشر يکي از مواريث ادبي کشور تاکيد شده است.