مقاله معرفي نظريه انگاره معنايي طنز و بررسي ايرادات آن بر مبناي داده هاي زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۸۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: معرفي نظريه انگاره معنايي طنز و بررسي ايرادات آن بر مبناي داده هاي زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طنز
مقاله نظريه انگاره معنايي طنز
مقاله انگاره
مقاله لطيفه
مقاله قواعد تركيب
مقاله همدستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي يزدي سريرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه انگاره معنايي طنز، اولين نظريه كامل زبان شناسي در باب طنز است. اين نظريه كه در واقع حرکتي اساسي در مقابل رويکرد طبقه بندي سنتي جناس ها و طنز بود، در سال ۱۹۸۵ توسط ويكتور راسكين ارايه شد. راسكين اولين زبان شناسي بود كه ساختار طنز را از لحاظ معني شناسي تحليل كرد و توانست ساختار دو قطبي لطيفه را شناسايي كند. به عقيده راسكين، يك نظريه معنايي بايد شامل دو مقوله انتزاعي باشد؛ مجموع هاي از همه انگاره هاي در دسترس سخن گويان و مجموع هاي از قواعد تركيب.
هدف اين مقاله معرفي اين نظريه و پاسخ دادن به اين پرسش است که بر مبناي داده هاي زبان فارسي چه ايراداتي بر اين نظريه وارد است. در راستاي اين هدف به بررسي تعدادي از لطيفه هاي زبان فارسي مي پردازيم که در مطبوعات طنز منتشر شده اند و از طريق اين تحليل ها نقاط ضعف نظريه مذکور را نشان مي دهيم. نتايج اين تحليل ها نشان مي دهد که روش تحليل نظريه انگاره معنايي طنز راسكين كه مبتني بر فهرست كردن همه معاني يا انگاره هاي واژه هاي به كار رفته در متن طنز است، در تحليل لطيفه هاي زبان فارسي نقاط ضعف و ايراداتي دارد؛ از جمله اينکه پيچيدگي هاي وقت گير و بيهوده دارد و با واقعيت هاي پردازشي زبان هم خواني ندارد و به دليل همين پيچيدگي هاي بيهوده، قابل اعمال بر لطيفه هاي بلند زبان فارسي نمي باشد.