مقاله معرفي وقايع نگار و ذکر بعضي نکات و تصحيح بعضي اشتباهات درباره زندگي و آثار او که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: معرفي وقايع نگار و ذکر بعضي نکات و تصحيح بعضي اشتباهات درباره زندگي و آثار او
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وقايع نگار
مقاله فتحعليشاه
مقاله رساله
مقاله تاريخ جهان آرا
مقاله تذکره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قافله باشي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي عرقطو سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از شاخه هاي تحقيقاتي در ادبيات فارسي، بررسي سير زندگي و فعاليتهاي اديبان و آثار آنهاست و پژوهشگران و محققان بسياري با تلاشهاي خود به افزون شدن اطلاعات و آگاهيها در اين زمينه کمک کرده اند. اما همواره نقصها و گهگاه اشتباهاتي در اين تحقيقات وجود داشته که نيازمند برطرف کردن بوده اند. از جمله اين نقصها و اشتباهات، موارديست که در باره زندگي و آثار يکي از ادباي عصر قاجار به نام ميرزا محمد صادق وقايع نگار رخ داده و موجب نقص آگاهيها و در بعضي موارد غلط بودن دانسته هاي ما درباره او شده است. ما در اين مقاله برآنيم که ضمن ارايه آگاهيهاي جديد درباره زندگي وي، اشتباهات موجود درباره زندگي و آثار او را که به تذکره ها و بعضي کتب ديگر راه يافته است طرح کرده سپس آنها را تصحيح نماييم.