مقاله معرفي ويژگي هاي Cool Clot، عامل هموستاتيك اختراعي جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: معرفي ويژگي هاي Cool Clot، عامل هموستاتيك اختراعي جديد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونريزي
مقاله هموستاز
مقاله بنتونيت
مقاله زئوليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عاطفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: روشان شمال پريا
جناب آقای / سرکار خانم: تنيده نادر
جناب آقای / سرکار خانم: رادپي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: باقري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خونريزي کنترل نشده، عامل مرگ و مير در صدمات نظامي و در حوادث غير نظامي است. توقف غير فشاري خونريزي از جمله اقداماتي است که امکان زنده ماندن افراد مجروح را افزايش مي دهد. هدف از اين مطالعه، بررسي كارآيي Cool Clot در كنترل خونريزي هاي شرياني و كاهش زمان تشكيل لخته بود.
مواد و روش ها: در يك مطالعه تجربي، سه قلاده سگ هيبريدي انتخاب گرديده و پونکسيون شرياني به وسيله سوزن و يا آرتريوتومي در شريان هاي فمورال حيوان انجام شد. در شريان هاي کنترل، تنها از دستور عمل ۴ دقيقه فشار بر روي موضع با گاز استريل و در سمت مقابل از عامل هموستاتيک Cool Clot استفاده شد. براي اندازه گيري زمان تشکيل لخته، از ۱۰ دانشجوي داوطلب، نمونه گيري خون صورت گرفت. جهت تحليل نتايج از آزمون هاي ANOVA و دانت و نرم افزار  SPSS ۱۵استفاده شد.
يافته ها: در مدل حيواني سگ، مدت زمان توقف خونريزي در شريان تيمار شده با روش هاي معمول (بدون عامل هموستاتيک) بيش از سه برابر شريان تيمار شده با عامل هموستاتيک Cool Clot بود. در فاز بعدي مطالعه و در نمونه هاي خون انساني، ميانگين زمان تشكيل لخته در نمونه هاي خون كنترل و نمونه هاي خون تيمار شده با بنتونيت، زئوليت و عامل انعقادي Cool Clot به ترتيب معادل ۴۴٫۱±۲۵۳٫۴، ۵۰٫۰±۱۴۹٫۵، ۷۴٫۵±۱۶۲٫۳ و ۱۱۴٫۶±۱۴۳٫۴ ثانيه بود.(p<0.05)
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان دهنده تاثير عامل انعقادي Cool Clot در كاهش دادن زمان لازم براي توقف خونريزي در مدل حيواني سگ و کاهش زمان تشکيل لخته در نمونه هاي خون انساني است.