مقاله معرفي و برآورد دو شاخص جديد نابرابري توزيع درآمد براي ايران: جيني تک پارامتري و آتکينسون جيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: معرفي و برآورد دو شاخص جديد نابرابري توزيع درآمد براي ايران: جيني تک پارامتري و آتکينسون جيني
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابري درآمدي
مقاله بودجه خانوار
مقاله شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد
مقاله شاخصهاي ضريب جيني
مقاله جيني تک پارامتري و آتکينسون جيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفايي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش شدت نابرابري درآمدي يکي از اهداف مهم مسئولان اقتصادي کشورهاست. اما سياستگذاري مناسب در اين راستا مستلزم آگاهي دقيق و درست از شدت نابرابري درآمدي است. چون ضريب جيني به عنوان يک شاخص متداول، ضعفهاي قابل توجهي دارد، دو شاخص مهم و جديد جيني تک پارامتري و آتکينسون جيني معرفي شده و ويژگيهاي برتر آنها به اختصار بيان مي شود که با استفاده از داده‏هاي خام بودجه خانوار براي ايران طي سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ برآورد خواهدشد. يافته‏ها بيان مي کنند که شدت نابرابري درآمد خانوارهاي روستايي بيشتر از شهري است؛ در حاليکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابري درآمدي هر فرد روستايي از فرد شهري کمتر بوده و همچنين اگرچه از شدت نابرابري تا سال ۱۳۸۲کاسته شده، ولي دوباره تا سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است.