مقاله معرفي و تعيين تراکم علف هاي هرز مزارع ذرت استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: معرفي و تعيين تراکم علف هاي هرز مزارع ذرت استان قزوين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله علف هاي هرز
مقاله تراکم
مقاله استان قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نكونام غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف هاي هرز از مهم ترين عوامل کاهش توليد محصولات کشاورزي به شمار مي آيند. در يک مطالعه ميداني در سال ۱۳۸۴ علف هاي هرز مزارع ذرت استان قزوين جمع آوري، شناسايي و تراکم و فراواني آن ها تعيين شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که ۳۱ گونه علف هرز از ۱۷ جنس گياهي در مزارع ذرت استان قزوين پراکنش داشتند. در استان قزوين بيش ترين آلودگي مزارع ذرت به علف هرز به ترتيب فراواني و تراکم شامل گونه هاي غالب تاج خروس خوابيده (Amaranthus blitoides S watscn.)، تاج خروس وحشي(Amaranthus retroflexus L.) ، خرفه (Portulaca oleracea L.) و چسبک (.Setaria ciridis L) بودند. از نظر شکل زيستي بيش تر گونه هاي علف هرز فرم رويشي تروفيت و همي کريپتوفيت را تشکيل مي دادند. همچنين گونه هاي علف هزر شناخته شده داراي پراکنش ايراني-  توراني هستند.