مقاله معرفي و مقايسه مهمترين مواد موثره ثانوي گياه انار وحشي (.Punica granatum L) در رويشگاه هاي متفاوت استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: معرفي و مقايسه مهمترين مواد موثره ثانوي گياه انار وحشي (.Punica granatum L) در رويشگاه هاي متفاوت استان گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انار (.Punica granatum L)
مقاله فلاونوييد
مقاله ترکيبات فنلي
مقاله آنتوسيانين
مقاله اندام هاي مختلف
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مازندراني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خوجم لي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: بيات هومان
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قرن اخير ارزش ترکيبات آنتي اکسيداني در گياهان و همچنين عملکرد ارزشمند و ديرينه اي که در بحث پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي، فشار خون، ديابت و سرطان دارند، بسيار مورد توجه مراکز علمي و تحقيقاتي سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است. گياه دارويي انار وحشي (Punica granatum L.) از گونه هاي ارزشمند دارويي شمال ايران است که از زيستگاه هاي شني سواحل درياي خزر تا نواحي کوهستاني و جنگلي جنوب شرق استان گلستان رويش دارد و ساليان درازي است که مردم بومي اين استان به طرق مختلف در طب سنتي از فراورده هاي آن در پيشگيري و درمان بيماري هاي شايع خود استفاده هاي دارويي مي برند. در اين تحقيق به منظور بررسي و مقايسه مهمترين مواد فعال ثانوي و دارويي، اندام هاي مختلف گياه از دو رويشگاه هاي طبيعي جمع آوري، عصاره گيري و بررسي ميزان ترکيبات ثانوي (فنل، فلاونوئيد و آنتوسيانين) در اندام هاي مختلف با آزمون Pearson chi square انجام و در p<0.05 معني دار ارزيابي گرديد. نتايج بررسي فيتوشيمي نشان داد که ميزان ترکيب هاي فلاونوييدي اندام هاي گياه در دو رويشگاه از ۹۶ تا ۳۸۱٫۴ ميلي گرم معادل کوئرستين در گرم وزن و ترکيبات فنولي از ۱۴۰٫۱ تا ۳۸۱٫۴، در هر يک از اندام ها و همچنين رويشگاه ها متغير بوده و بالاترين مقادير ترکيبات فوق مربوط به آب انار، پوست ميوه و اين در حالي است که ميزان در گل و برگ به حداقل رسيده است. با افزايش ارتفاع در رويشگاه کوهستاني ۳۷۵ متر، ميزان ترکيبات فنلي و فلاونوييدي افزايش يافته است. ميزان آنتوسيانين از ۱٫۲۶ تا ۳٫۴ ميلي گرم معادل سيانيدين ۳-گلوکوزيد در ۱۰۰ ميلي گرم وزن گياه در دو اندام گل و ميوه نشان داد که گل از بيشترين ميزان آنتوسيانين مخصوصا در منطقه کوهستاني نسبت به آب ميوه برخوردار است. يافته ها حاکي از آن است که مهمترين ترکيبات ثانوي گياه در دو اندام گل و ميوه بيشتر بوده و ضمنا با افزايش ميزان ارتفاع بر کميت و کيفيت مواد موثره دارويي اندام ها در نمونه هاي متعلق به منطقه کوهستاني افزوده شده است.