مقاله معرفي يك آبنمود واحد ژئومورفولوژيكي بر پايه مخازن خطي آبشاري در محيط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات منابع آب ايران از صفحه ۳۸ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: معرفي يك آبنمود واحد ژئومورفولوژيكي بر پايه مخازن خطي آبشاري در محيط GIS
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي بارش- رواناب
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مقاله آبنمود واحد ژئومورفولوژيكي
مقاله مدل نش
مقاله حوضه آبريز امامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: دل افروز هادي
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم آبنمود واحد لحظه اي (IUH) به صورت گسترده اي در شبيه سازي بارش- رواناب بكار مي رود. در اين مقاله آبنمود واحد ژئومورفولوژيكي ارايه گرديده است كه بر پايه مفهوم مخازن خطي آبشاري شكل گرفته است. در واقع در اين مدل از يك سري مخازن متوالي كه در طول زهكش حوضه قرار گرفته اند استفاده مي گردد.
دو ويژگي مهم مدل عبارتند از: (الف) تاثير داشتن خصوصيات حوضه در فرمول بندي و (ب) داشتن فقط يك پارامتر قابل تخمين. نتايج مدل ارايه شده در اين مقاله با نتايج مدل جعبه سياه نش براي حوضه امامه، مقايسه گرديده است. نتايج حاصل حكايت از اين دارد كه مدل ارايه شده عليرغم داشتن يك پارامتر كمتر نسبت به مدل نش، به دليل بهره گيري از خصوصيات ژئومورفولوژيكي حوضه،‌ توانايي مناسبي در شبيه سازي بارش- رواناب دارد. در مدل سازي ارايه شده استفاده از ابزار GIS امكان محاسبه پارامترهاي ژئومورفولوژيكي مدل را به آساني ودقت ميسر نمود.