مقاله معرفي يك مورد تومور توپر – پاپيلري پانكرآس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۷۵ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: معرفي يك مورد تومور توپر – پاپيلري پانكرآس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور توپر پاپيلري
مقاله تومور پانکرآس
مقاله پانکرآتکتومي ديستال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلام منش طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پور حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تومور توپر – پاپيلري پانكرآس تومور بسيار نادر پانكرآس با درجه بدخيمي كم مي باشد كه عمدتا در دختران نوجوان و زنان جوان ديده مي شود. بيمار معرفي شده دختر ۱۸ ساله اي است كه با درد در ناحيه اپي گاستر، تب، تهوع، استفراغ، سيري زودرس وتوده شكمي مراجعه كرده است. در سونوگرافي و سي تي اسكن توده هيپودنس بزرگ در خلف معده و با منشا احتمالي پانكرآس ديده شد. وي تحت عمل جراحي لاپاراتومي و پانكرآتكتومي ديستال قرار گرفت. با بررسي هاي ميكروسكوپي و ايمونوهيستوشيمي، تشخيص نهايي تومور توپر – پاپيلري پانكرآس براي وي مطرح شد.