مقاله معرفي يک سيستم هوشمند براي تشخيص دقيق سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: معرفي يک سيستم هوشمند براي تشخيص دقيق سرطان پستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخيص سرطان پستان
مقاله نمونه برداري با سوزن ظريف (FNA)
مقاله انتخاب ويژگي
مقاله بهينه سازي جمعي ذرات دودويي (BPSO)
مقاله ماشين بردار پشتيبان (SVM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حدادنيا جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخيص به موقع سرطان پستان به طور چشمگيري مرگ و مير ناشي از آن را در جامعه زنان کاهش مي دهد. آزمايش آسپيراسيون سوزني (FNA) روشي ساده، ارزان و غيرتهاجمي براي تشخيص دقيق و زودهنگام اين سرطان است که امروزه تلاش مي شود به صورت هوشمند و ماشيني انجام گيرد
روش بررسي : مراحل ايجاد يک سيستم هوشمند براي تشخيص سرطان پستان عبارت اند از: ثبت تصاوير ميکروسکوپيک از نمونه FNA، استخراج ويژگي هاي عددي از اين تصاوير، انتخاب ويژگي هاي تفکيک کننده و طراحي و آزمايش طبقه بندي کننده مناسب. در اين تحقيق از ويژگي هاي آماده پايگاه داده WDBC که شامل ۵۶۹ نمونهFNA  مي باشد، استفاده شد. براي انتخاب ويژگي روش جديدي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي ذرات دودويي (BPSO) ارايه شد و سرانجام تلفيقي از طبقه بندي کننده هاي SVM براي کلاس بندي نمونه ها به کار گرفته شد.
يافته ها: سيستم پيشنهادي با استفاده از ۲۸ ويژگي در قالب ۵ مدل SVM به دقت شناسايي %۱۰۰ دست يافت. اين سيستم از لحاظ دقت و تعداد ويژگي هاي مورد نياز بر سيستم هاي موجود برتري دارد.
نتيجه گيري: اين تحقيق با ارايه يک الگوريتم انتخاب ويژگي کارآمد موفق شده است دقت شناسايي سيستم هاي تشخيص سرطان پستان را بهبود دهد. اين در حالي است که نسبت به سيستم هاي مشابه از تعداد کمتري ويژگي استفاده شده است. از ديگر مزيت هاي انتخاب ويژگي اين است که علاوه بر تشخيص کلي، تشخيص ناهنجاري هاي ناشي از بيماري را نيز ممکن مي سازد.