مقاله معرفي يک مورد آنژيوميکسوم تهاجمي ولو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: معرفي يک مورد آنژيوميکسوم تهاجمي ولو
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوميکسوم تهاجمي
مقاله ولو
مقاله تومور بافت نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف گنجويي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنژيوميکسوم تهاجمي ولو يک تومور با رشد آهسته در بافت نرم است که عمدتا ناحيه ولو و پرينه را گرفتار مي کند. اين تومور به شکل موضعي داراي ماهيت تهاجمي است و پتانسيل زيادي براي عود موضعي مکرر دارد ولي تاکنون تنها ۲ مورد متاستاز از اين تومور گزارش شده است.
در اين گزارش زني ۳۲ ساله و متاهل معرفي مي شود که با شکايت احساس توده دردناک از چند ماه پيش در سمت راست دستگاه تناسلي خارجي مراجعه کرده است. شرح حال، بيماري قبلي يا سابقه خانوادگي بيماري خاصي را نشان نمي دهد. وي سابقه يک بار حاملگي و يک بار زايمان داشته است. در معاينه زنان توده اي به ابعاد ۳×۲cm در ناحيه تحتاني لب بزرگ سمت راست داشت که متحرک و دردناک بود. ضايعه بيمار، تحت عمل جراحي برداشته شد و جواب پاتولوژي آن آنژيوميکسوم تهاجمي گزارش شد. بيمار پس از چند ماه به دليل عود مجدد در همان ناحيه تحت عمل جراحي قرار گرفت که گزارش پاتولوژي قبلي تاييد شد. در بررسي هاي انجام شده متاستاز دور دست ديده نشد.