مقاله معرفي يک مورد جذام حنجره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: معرفي يک مورد جذام حنجره
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذام
مقاله حنجره
مقاله لارنژيت
مقاله مايکوباکتريوم لپره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومن هروي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: شريف عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جذام يک بيماري باستاني و تغيير شکل دهنده است که توسط مايکوباکتريوم لپره ايجاد مي شود و هنوز بخوبي مورد فهم مردم عامه قرار نگرفته و نه تنها منجر به وحشت آنان بلکه دست اندرکاران سيستم سلامت نيز مي شود. خوشبختانه درسه دهه اخير با ورود درمان چند دارويي و استراتژي هاي کنترلي، چشم انداز بيماري براي بيماران بهبودي چشمگيري داشته است و باعث شده تا حدودي ترس و وحشت از اين بيماري کاهش يابد. اين مقاله به معرفي يک مورد جذام حنجره مي پردازد.
معرفي بيمار: بيمار مرد ۴۵ ساله افغاني است که با شکايت سرفه، تنگي نفس و گرفتگي صدا از چند سال قبل و تشديد علايم از چند روز پيش مراجعه کرده است، به علت مشاهده باسيل اسيد فاست در اسمير خلط، بيمار با تشخيص سل تحت درمان قرار مي گيرد ولي با توجه به عدم بهبودي، بيمار بستري مي گردد. در معاينه پوست، ندول اريتماتو حساس در قسمت فوق ترقوه اي راست مشهود بود، ابروها و مژه ها ريخته بودند و ضايعات هيپو و هيپرپيگمانته پوستي بصورت منتشر در ناحيه شکم، سينه و کمر و پشت بيمار مشهور بود. گرافي سينه نرمال بود. لارنگوسکوپي جهت قطعي شدن تشخيص سل حنجره انجام شد که ضايعات گرانولوماتوز گزارش نمود؛ در بيوپسي از ضايعات پوست و حنجره، تعداد زياد باسيل اسيد فاست بهمراه ماکروفاژها و سلول هاي foamy مطرح کننده جذام لپروماتوز، گزارش گرديد. با توجه به منفي شدن کشت خلط از نظر مايکوباکتريوم توبرکولوزيس، تشخيص سل رد شد و تشخيص جذام حنجره مسجل گرديد و درمان جذام با رژيم چنددارويي WHO جهت بيمار شروع شد.
نتيجه گيري: اين گزارش اهميت درگيري سيستميک در جذام لپروماتوز را مشخص مي سازد، بويژه وقتي اولين تظاهر بيماري، لارنژيت يا علايم ريوي باشد. جذام حنجره مي تواند به علت وجود باسيل اسيد فاست در اسمير ترشحات تنفسي بيمار با بيماري سل ريوي يا حنجره اشتباه شود.