مقاله معرفي يک مورد ضايعات پلکي در زمينه توبروز اسکلروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بينا از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: معرفي يک مورد ضايعات پلکي در زمينه توبروز اسکلروز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانيان سليم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كنعاني آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: عموهاشمي نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: معرفي خصوصيات باليني و آسيب شناسي توده پلک در زمينه توبروز اسکلروز.
معرفي بيمار: پسر ۱۴ ساله اي با شکايت از رشد تدريجي يک توده در محل پلک فوقاني سمت راست مراجعه نمود. همراه بيمار سابقه تشنج، عقب ماندگي ذهني و ضايعات پوستي در ناحيه صورت و بدن را از سال هاي قبل ذکر مي کرد. در تصويربرداري مغز، يافته هاي منطبق بر توبرهاي قشر مغز و ندول هاي ساب اپانديمال مشاهده شد. ضايعه پلک در نمونه آسيب شناسي، فيبرآدنوم و هيپرپلازي سباسه گزارش گرديد. بيمار با تشخيص توبروز اسکلروز جهت پي گيري بيش تر به گروه هاي تخصصي پوست، اعصاب و داخلي معرفي شد.
نتيجه گيري: چشم پزشک مي تواند اولين متخصصي باشد که با مشاهده ضايعات پلک و چشم و توجه به ساير علايم و نشانه هاي عمومي بيمار، تشخيص توبروز اسکلروز را مطرح و بيمار را به ساير متخصصين جهت بررسي و درمان ارجاع نمايد.