مقاله معرفي يک مورد عود ديورتيکول مکل متعاقب آپاندکتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيض از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۱ منتشر شده است.
نام: معرفي يک مورد عود ديورتيکول مکل متعاقب آپاندکتومي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديورتيکول مکل
مقاله انسداد روده
مقاله مخاط نابجا
مقاله آپاندکتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودآبادي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي راوندي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ميانه ساز الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديورتيکول مکل شايع ترين آنومالي مادرزادي مجراي گوارش است. محل آن اغلب در ۶۰-۴۰ سانتي متري دريچه ايلئوسکال بوده و معمولا بدون علامت است. تنها ۴ درصد افراد مبتلا به اين ديورتيکول در دوران کودکي دچار عوارض مي شوند.
معرفي بيمار: بيمار آقاي ۴۴ ساله اي است که به علت درد شديد ربع تحتاني راست شکم مراجعه نمود و از تهوع، استفراغ صفراوي و عدم دفع گاز و مدفوع طي دو روز گذشته شکايت داشت. با توجه به اينکه دو هفته قبل تحت آپاندکتومي قرار گرفته بود، با شک به انسداد ناشي از چسبندگي به علت جراحي اخير، به مدت ۲ روز تحت نظر گرفته شد. به دليل عدم بهبودي علائم، لاپاراتومي اکتشافي انجام گرديد. ديورتيکولي به طول ۱۰ سانتي متر که حول محور خود پيچيده بود، در ۱۰۰ سانتي متري دريچه ايلئوسکال يافت شد.
نتيجه گيري: علي رغم ناشايع بودن بروز عوارض ديورتيکول مکل در بالغين، مي بايست اين تشخيص را به عنوان يکي از علل احتمالي شکم حاد جراحي در نظر داشت. با وجود اينکه محل شايع ديورتيکول مکل ۶۰-۴۰ سانتي متري دريچه ايلئوسکال است، پيشنهاد مي شود با توجه به همزماني اين دو در حين آپاندکتومي، ايلئوم تا فاصله ۱۰۰ سانتي متري از اين دريچه مورد بررسي قرار گيرد.