مقاله معرفي يک مورد فنومن رينود به دنبال عمل جراحي سزارين در يک خانم حامله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۹۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: معرفي يک مورد فنومن رينود به دنبال عمل جراحي سزارين در يک خانم حامله
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشباع اکسيژن خون شرياني
مقاله آکروسيانوزيس
مقاله سزارين
مقاله فنومن رينود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبانيان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري رينود يکي از علل سيانوز انتهاها متعاقب سرما يا تماس با اجسام سرد مي باشد که بيشتر با تظاهرات سيانوز در دست بيمار مشاهده مي گردد. اين بيماري همراه با بيماري روماتولوژيک اسکلرودرمي، لوپوس و آرتريت روماتوييد و گاها بدون همراهي با بيماري هاي فوق ديده مي شود.
معرفي بيمار: خانم ۳۲ ساله با حاملگي ۳۸ هفته گراويد ۲ ساکن توابع شهرستان شهرکرد که جهت انجام سزارين به صورت الکتيو به اطاق عمل بيمارستان هاجر (س) مراجعه نمود. بيمار سابقه هيچگونه بيماري را ذکر نمي کرد و آزمايشات همراه وي نرمال بود. القا ادامه و اتمام بيهوشي و همچنين عمل جراحي سزارين بيمار بدون بروز کوچکترين مشکلي به پايان رسيد و بيمار به ريکاوري منتقل گرديد. حدود ۱۵ دقيقه پس از ورود بيمار به ريکاوري، دچار سيانوز ناحيه دست ها شد که به طور همزمان بيمار هيچگونه مشکل ديگري نداشت.
نبض هاي محيطي به خوبي لمس مي شد و اشباع اکسيژن خون شرياني (SPo2) برابر ۹۵% بود و دست ها در لمس سرد بودند. جهت بيمار فنومن رينود مطرح گرديد که پس از مشاوره داخلي فنومن رينود يا آکروسيانوزيس تاييد گرديد.
نتيجه گيري: در کليه بيماراني که قبل يا بعد از عمل دچار سيانوز انتهاها به خصوص در ناحيه دستها مي شوند بايستي علاوه بر توجه به علل سيانوز بروز فنومن رينود يا بيماري هاي مشابه را مد نظر قرار داد.