مقاله معرفي يک مورد نادر انسداد روده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گوارش از صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: معرفي يک مورد نادر انسداد روده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گره ايلئوسيگموييد
مقاله ولولوس
مقاله انسداد روده
مقاله گانگرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني صبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گروه ايلئوسيگموييد (Ileosigmoid knot) يک علت نادر انسداد روده است که تحت عنوان ولولوس مرکب شناخته شده است. ميزان بروز اين بيماري به خوبي شناخته نشده اما به طور کلي در نواحي با بروز بالاي ولولوس سيگموييد يافت مي شود. اين بيماري در %۸۰٫۲ موارد در مردان مشاهده مي شود و ميانگين سني آن ۴۰ سالگي است. به خاطر بسته شدن لوپ پروگزيمال ايلئوم، احتقان و گانگرن آن در ساعات اوليه رخ مي دهد، بنابراين تشخيص زودرس و درمان جراحي اين بيماري ضروري است. علي رغم شرايط بحراني در کمتر از %۲۰ بيماران قبل از عمل مي توان به تشخيص رسيد. مرگ و مير اين بيماري بدون گانگرن روده %۸-%۶٫۸ است و با گانگرن ۱۰۰%-%۲۰ است که ميزان آن وابسته به مدت علايم، وجود يا عدم وجود گانگرن و وضعيت عمومي بيمار شامل شوک سپتيک است.
بيمار آقاي ۳۸ ساله معتاد تزريقي با درد منتشر شکمي، با شدت بيشتر در ناحيه اپيگاستر و هايپوگاستر مراجعه کرده است. بيمار عدم دفع گاز و مدفوع را از ۴ روز قبل از مراجعه ذکر مي کند. در معاينه شکم، تندرنس و گاردينگ ژنراليزه يافت شد و معاينه رکتوم خوني بود. بعد از هيدراسيون کافي، بيمار تحت لاپاراتومي قرار گرفت و همراه با گانگرن ايلئوم انتهايي و سيگموييد بود که قسمت هاي گانگرنه برداشته شد و در پروگزيمال آناستوموز انتها به انتها و در ديستال کولوستومي بن بست هارتمن (Poutch Hartman) انجام شد. بيمار از ۳ ماه پيش تاکنون مورد پيگيري قرار گرفته که در اين مدت هيچ گونه شکايتي را ذکر نکرده است.