مقاله معرفي يک نفوذ سنج مخروطي پشت تراکتوري مورد استفاده جهت تهيه نقشه منطقه اي تغييرات مقاومت خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: معرفي يک نفوذ سنج مخروطي پشت تراکتوري مورد استفاده جهت تهيه نقشه منطقه اي تغييرات مقاومت خاک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فروسنج مخروطي
مقاله لودسل
مقاله GPS
مقاله نقشه هاي خاصه مکاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گهري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همت عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق يک نفوذ سنج مخروطي اتوماتيک قابل اتصال به تراکتور طراحي و ساخته و مورد آزمايش قرار گرفت تا ميزان شاخص مخروطي خاک را در سطح مقطع خاک اندازه گيري نمايد. هدف از تحقيق استفاده از اين وسيله جهت تهيه نقشه سه بعدي خاک به واسطه تغيرات مقاومت خاک بود. دستگاه شامل شاسي، مجموعه سخت افزاري، کامپيوتر و نرم افزار مربوطه بود. يک جک دو طرفه هيدروليک با کورس ۸۰ سانتي متر جهت فرو بردن مخروط در خاک به شاسي وسيله متصل گرديد. يک موتور جريان مستقيم نيز به وسيله يک پيچ قدرت براي تحريک شير کنترل مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه جمع آوري اطلاعات و يک دستگاه موقعيت ياب متحرک نيز براي ثبت زمان واقعي داده برداري، نمايش و ثبت داده هاي مربوط به موقعيت تراکتور و وضعيت نفوذ سنج و داده هاي اندازه گيري شده به کار گرفته شد. داده ها در نقشه مقاومت خاک در پنج لايه با فواصل ۱۰ سانتي متر و مشخصات متوسط رطوبت خاک در لايه هاي مورد نظر اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که در عمق ۱۰ سانتي متر فشردگي خاک وابسته به رطوبت خاک بوده ولي در چهار لايه بعدي همبستگي بين اين دو عامل وجود ندارد. در نهايت با ترکيب نقشه هاي مقاومت مکاني خاک در لايه هاي مختلف نقشه مناسب و کارآمد سطح مقطع خاک جهت خاکورزي با عمق متغير به دست آمد.