مقاله معرفي يک کودک ناشنوا با هيپوپاراتيروئيديسم و کري (گزارش مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: معرفي يک کودک ناشنوا با هيپوپاراتيروئيديسم و کري (گزارش مورد)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشنج
مقاله هيپوکلسمي
مقاله هيپوپاراتيروئيدي
مقاله کري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: شجري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم (Hypoparathyroidism Deafness and Renal Dysplasia) HDR، اتوزوم غالب و ناشي از موتاسيون در ژن گلوتاميل آمينوترانسفراز مي باشد. اين مطالعه به معرفي يک کودک ناشنوا با هيپوپاراتيروئيديسم مي پردازد.
معرفي مورد: بيمار پسر ۶٫۵ ساله اي است که سابقه ناشنوايي از زمان شيرخواري و کاشت حلزون را از ۳٫۵ سالگي دارد. وي تا يک هفته قبل از بستري فعلي مشکلي نداشت. يک هفته قبل از بستري دچار اسپاسم کارپوپدال و در پي آن خيره شدن چشم ها گرديد و به علت استاتوس اپي لپتيکوس در بيمارستان بستري شد. در سي تي اسکن مغز، کلسيفيکاسيون فرونتال و گانگليون بازال مشاهده گرديد. در آزمايشات کلسيم پايين و فسفر بالا و سطح هورمون پاراتيروئيد پايين گزارش شد. سونوگرافي کليه ها طبيعي بود. با توجه به سابقه فاميلي منفي و عدم درگيري کليوي شايد بتوان نوع اتوزوم مغلوب بيماري بدون علايم کليوي و يا موتاسيون جديد را براي بيمار مطرح نمود، لذا در بيماران با کاهش شنوايي، بايستي هيپوپاراتيروئيدي نيز مدنظر قرار گيرد.