مقاله معرفي چند گونه Criconematid از پوشش گياهي تبريز و حومه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: معرفي چند گونه Criconematid از پوشش گياهي تبريز و حومه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتودهاي انگل گياهي
مقاله تبريز
مقاله Criconematidae ،Hemicycliophora و Ogma

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چناري بوکت علي
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي نماتودهاي انگل گياهي متعلق به گروه Criconematid در تبريز و حومه، طي سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد ۸۵ نمونه خاك و ريشه گياهي جمع آوري گرديد. نماتودها با استفاده از روش الك و سانتريفوژ جداسازي و پس از انتقال به گليسرين خالص از آنها اسلايدهاي ميكروسكوپي دایم تهيه گرديد. در نهايت يك گونه از جنسCriconema  به نام C. mutabile، هفت گونه از جنس Criconemoides شامل C. antipolitanus، C. curvatus، C. informis، C. ornatus، C. parvus، C. pseudosolivagus و C. xenoplax، سه گونه از جنس Hemicycliophora شامل H. poranga،H. sturhani  و H. vaccinium و دو گونه از جنس Ogma شامل O. civellae و O. fimbriatum شناسايي شدند. گونه هاي H. vaccinium و O. fimbriatum براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند.