مقاله معرفي کاني هاي فرعي توده گرانيتي بن دونو، شرق بوانات (استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۵۰ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: معرفي کاني هاي فرعي توده گرانيتي بن دونو، شرق بوانات (استان فارس)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زون سنندج – سيرجان
مقاله اسپسارتين
مقاله شورل
مقاله پراش اشعه ايکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمي ميمندي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: نوري خانكهداني كمال
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرانيت بن دونو در مرکز تاقديس کوه سفيد توتک و۲۳۰ کيلومتري شمال خاوري شيراز رخنمون دارد. مجموعه دگرگوني توتک، بخشي از زون دگرگوني سنندج – سيرجان است. بررسي هاي صحرايي نشان مي دهند که سن سنگ هاي منشا اين مجموعه دگرگوني، پالئوزوئيک زيرين تا بالايي بوده و شامل ميکاشيست، آمفيبوليت، مرمر و شيست سبز مي باشند. حادثه دگرگوني ناحيه اي، پيش از ژوراسيک بالايي رخ داده و سپس مجموعه توتک مورد هجوم يک توده گرانيتي قرار گرفته و سنگ هاي حاشيه اين توده تحت تاثير دگرگوني همبري واقع شده اند. بررسي هاي صحرايي و آزمايشگاهي حاکي از آنست که در توده گرانيتي مدکور کاني هاي فرعي متنوعي از قبيل گارنت، تورمالين، آمفيبول، زيرکن، اسفن، روتيل، آلانيت و آپاتيت وجود دارند. بر روي سه کاني گارنت، تورمالين و آمفيبول که قابل جداسازي بودند، تجزيه پراش اشعه ايکس انجام شد و مشخص گرديد که گارنت توده گرانيتي از نوع اسپسارتين [Mn3Al2Si3O12]، تورمالين از نوع شورل [Na(Fe, Mn)3Al6B3Si6O27(OH, F)4] و آمفيبول از نوع اکتينوليت [Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2]  و ريشتريت [Na2Ca(Mg, Fe, Mn, Al)Si8O22(OH, F)4] مي باشند.