مقاله معرفي کتاب: جنسيت و سياست اجتماعي در اوضاع و احوال جهاني (تاملاتي پيرامون ساختار جنسيتي شده امر اجتماعي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: معرفي کتاب: جنسيت و سياست اجتماعي در اوضاع و احوال جهاني (تاملاتي پيرامون ساختار جنسيتي شده امر اجتماعي)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب جنسيت و سياست اجتماعي در اوضاع و احوال جهاني، بخشي از برنامه پژوهشي نهاد تحقيقاتي سازمان ملل در زمينه توسعه اجتماعي (UNRISD) است و با ارايه تحقيقاتي مقايسه اي که توسط گروهي از متخصصان مسايل جنسيتي (عمدتا متعلق به کشورهاي در حال توسعه) به انجام رسيده است، به کاوش در ابعاد جنسيتي سياست اجتماعي مي پردازد. اين کتاب ضمن مطرح ساختن اين بحث که ديدگاه جنسيتي به سياست اجتماعي در کشورهاي با درآمد پايين و متوسط همچنان امري حاشيه اي تلقي مي شود، نشان مي دهد که چگونه مساله جنسيت بر نهادهاي اجتماعي درگير در سياست اجتماعي همچون خانواده، بازار، سيستم آموزشي و بهداشتي و بخش دولتي تاثير مي گذارد. هدف کتاب نيز وارد ساختن چارچوب تحليل جنسيتي به بطن تفکراتي است که پيرامون سياست اجتماعي وجود دارد. به زعم نويسندگان اين کتاب، حقوق اجتماعي و اقتصادي توسط ساختارها و اصلاحات اقتصادي، طراحي ها و ظرفيت هاي نهادي و آن دسته از فرايندهاي سياسي شکل مي گيرد که عميقا آغشته به مسايل جنسيتي اند. آنها معتقدند انديشيدن پيرامون ارايه خدمات اجتماعي مي بايست عرصه اي فراتر از دولت ها و بازارها را در بر گيرد.