مقاله معرفي کتاب ۱: تراث الشيعة القرآني، اعداد و إشراف: محمدعلي مهدوي راد، فتح اله نجارزادگان، علي فاضلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سفينه از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: معرفي کتاب ۱: تراث الشيعة القرآني، اعداد و إشراف: محمدعلي مهدوي راد، فتح اله نجارزادگان، علي فاضلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مجموعه شامل رساله هاي مختصر و کم حجم قرآني از ميان نسخه هاي خطي آثار قرآني شيعه اماميه است. از آنجا که اين رساله ها معمولا به صورت مستقل، چاپ و نشر نمي شود، محققان بر آن شدند که در هر مجلد، چند رساله را در کنار هم جاي دهند. درباره اين مجموعه – که در حکم دانشنامه اي است- در فرصتي مبسوط بايد سخن گفت؛ اما در اين مجال اندک، به معرفي نام رساله ها، مولف و مصحح آنها و توضيحي مختصر، بسنده مي شود. اين توضيحها مبتني بر مقدمه هاي پنج مجلد ياد شده است. بايد دانست که پرونده اين مجموعه همچنان گشوده است و محققان، مجلدات ديگر را در دست تدوين و نشر دارند.