مقاله معرفي گياهان دارويي منطقه اردستان (استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۴ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: معرفي گياهان دارويي منطقه اردستان (استان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان دارويي
مقاله منطقه اردستان
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانپوراردستاني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از گياهان دارويي سابقه اي پنج هزار ساله دارد. شهرستان اردستان با وسعت ۱۱۰۰۰ کيلومتر مربع در شمال شرق استان اصفهان واقع شده است. به علت اختلاف در وضع ناهمواري ها و مجاورت با کوير نمک، در بخش شمالي آن، اقليم گرم و خشک بياباني و در بخش جنوبي، اقليم کوهستاني است.
هدف کلي اين طرح شناسايي گياهان دارويي منطقه و نامگذاري علمي آن ها بود. براي اين هدف گونه هاي گياهي منطقه در دو فصل رويش پاييز و بهار سال ۸۳-۱۳۸۲ جمع آوري شده و به روش تهيه هر باريوم خشک و پرس شد. سپس با استفاده از منابع معتبر فلور شناسايي شده و گياهان دارويي تعيين شد. بر اين اساس ۱۲۵ گونه شناسايي شده، از نظر دارويي مورد توجه بود كه اين گونه ها متعلق به ۱۱۰ جنس و ۴۳ خانواده گياهي بودند و حدود ۴۰ درصد کل جامعه گياهي را شامل مي شد. نتايج آماري نشان داد که بيش ترين درصد گياهان دارويي مربوط به خانواده هايAsteraceae ، Papilionaceae،Lamiaceae  وBrassicaceae  مي باشد. تعدادي از اين گونه ها حاوي ذخاير غني از مواد موثره با ارزش دارويي بسيار بالا هستند.