مقاله معرفي ۳ رکورد جديد از جنس .Equisetum L از استان هاي شمالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: معرفي ۳ رکورد جديد از جنس .Equisetum L از استان هاي شمالي ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Equisetum L
مقاله ريخت شناسي
مقاله تاکسونومي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مازوجي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس دم اسب (Equisetum L.) از تيره Equisetaceae، رده Sphenopsida و شاخه Sphenophyta است. تاکنون ۲۵ گونه زنده از اين جنس شناسايي شده است که در تمام بخش هاي کره زمين به جز استراليا و نيوزيلند پراکنش يافته اند. هدف از اين تحقيق، شناسايي و معرفي گونه هاي جديد و نقاط پراکنش جديد از جنس Equisetum L. است. تاکنون ۵ گونه اين جنس از ايران به نام هاي Ramosissimum Desf. , E. plustre L. Etelmateia Ehrh. E. fluviatile L., E. arvense L., hannov. Mag., E. گزارش شده است. در اين تحقيق، ۳ رکورد جديد از شمال کشور به نام هاي . E. & Mohr., E. variegatum Schleicher ex Weber ,E. pratense Ehrh , hyemale L.  براي اولين بار براي فلور ايران گزارش مي شود. نمونه هاي گياهي، از مناطق مرطوب و نيمه مرطوب استان هاي گلستان، گيلان، مازندران، اردبيل، قزوين و تهران گردآوري گرديد. براي شناسايي هر يک از سه رکورد جديد معرفي شده، از صفات ريخت شناسي مانند طول ساقه، تعداد دندانه هاي غلاف ها، تعداد شيارهاي ساقه و … استفاده شد.