سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین فرید –

چکیده:

کشور ما در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و مسئله اساسی در این مناطق کمبود آب است. آبیاری عامل اساسی برای تولید یک عملکرد مناسب در طول سال زراعی می باشد. افزایش تقاضا برای غذا بدلیل رشد جمعیت بیشتری فشار را روی اطمینان از تامین اب مورد نیاز و کارآیی مدیریت آن دارد. همانطور که آبیاری زیاد مخرب، مضر و گران است، آبیاری ناکافی نیز باعث ایجاد تنش و اثرات منفی حیاتی در گیاه می شود. زمان و مقدار بارندگی در طول فصل رشد، قدرت خاک برای نگهداری آب و نیازهای گیاهی همه فاکتورهایی هستند که درتعیین نیاز آبی گیاه موثر است. در نتیجه توجه به سیستم های آبیاری با راندمان بالا و یا سیستم کم آبیاری از جمله راهکارهای اساسی درمدیریت آبیاری است. در تولید گیاهان زراعی هزینه های آبیاری در مقایسه با عملکرد گیاهان زیاد است. یکی از راه حل های مناسب برای حل این مشکل تولید گیاهانی باعملکرد بالا و نیاز آبی پایین است. از دیگر راه حل ها، انتخاب استراتژی مناسب در آبیاری ، قبل از شروع آبیاری است. به عنوان مثال انتخاب الگوی کشت مناسب و اینکه چه گیاهی در ارتباط با آبیاری منطقه و مسائل حاشیه ای آن، انتخاب شود. سه ابزار IRRISA, IRMA, LORA برای بررسی چنین موضوعاتی معرفی شده است. بطور کلی طراحی گزینه هایی از این قبیل برای تصمیم گیری در طول فصول آبیاری لازم می باشد. در این مقاله به بررسی سیستم های مدیریتی آبیاری جهت افزایش راندمان شبکه های آبیاری خواهیم پرداخت.